XPS екструдиран пенополистирол

XPS-Екструдирания пенополистерол се базира на същия полимер,като EPS,но с различна технология на производство,което обуславя и разлика в характеристиките им,а те са:
     плътността и якостта на  плочите от XPS  са значително по високи ,поради микрозърнеста микропореста структура от затворени сферични  клетки.
     практически е водо- и паронепропусклив ,което се гарантира от затворената  решетка от микропори .
     шумоизолиращите качества да близки до тези на  EPS
     увеличен работен температурен диапазон от  -40 до 60°C
     отлична мразоустойчивост, поради невъзможност за навлизане на вода в клетките и порите на материала и запазване на вътрешните връзки в структурата му
     XPS е труднозапалим и самозагасващ материал,но все пак,поради органичната си същност,необходимо е да се предвиди минимална огнезащита.
     значителна химическа устойчивост - не реагира с разтвори на неорганични киселини,основи и соли,включително строителните минерални разтвори.
     устойчив на съдържащите се в почвата агресивни органични и неорганични вещества,което го прави идеален за изпълнение на външни топлоизолации под кота нул,фундаменти и сутеренни стени.
По добрите механични и топлотехнически  параметри на XPS плоскости определят сферата му на приложение и значителната разлика в стойността му в сравнение с EPS плоскости,но въпреки сходния си произход,двете разновидности на пенополистирола,използвани в строителството намират различни приложения за ефективно топлоизолиране на отделни части на сградата.Рационалното им комбиниране ,в съчетание с техните безспорни топлоизолационни качества,е предпоставка за сигурното изолиране на сградата ,по отношение на топлообмена с околната среда.