EPS експандиран полистерен

  

Експандираният пенополистерол /това е научното име на стиропора,като заслужава си да споменем,че Styropor е запазена марка на BASF/ е най разпространеният материал за топлоизолация в строителството.Когато говорим за фасадна топлоизолация ,имаме предвид специално произведения фасаден стиропор ,EPS- F.Той е предпочитан материал ,защото има:

     Отлични топлоизолационни характеристики
     
Висока паропропускливост,поради отворената си клетъчна структура
     
Ниска хигроскопичност ,а водопоглъщането му не е повече от 3% от обема му
     
Ниско обемно тегло,което го прави удобен при монтаж и неутежнява конструк-        цията
     
Устойчивост във времето-веднъж монтиран и фиксиран към конструкцията,не може да се повреди в периода на съществуване на сградата.

Сравнително отскоро все по успешно се налага и един нов материал,който е разновидност на стиропора и също е създаден в лабораториите на BASF.Той се казва Neopor и представлява   експандиран полистирол ,но с вградени графитни частици.На външен вид се отличава от класическия стиропор по сивия си цвят,но има по добри топлоизолационни характеристики-коефициент на топлопроводимост  λ=0,029 W/mK /при обемна плътност 25kg/m3/,което се дължи на способността на частичките графит да отразяват обратното топлинно лъчение.