Ценности

Нашите принципи

  • Откритостта и взаимното уважение определят нашите отношения.
  • Честността и ангажираността са много важни за нас.
  • Ние действаме по начин, ориентиран към решение, ефективен, бърз и несложен начин.
  • Ние предизвикваме и насърчаваме нашите служители в тяхното лично и професионално развитие.
  • Етичните кодекси за поведение ни насочват във всичко, което правим.
  • Действаме отговорно към обществото и околната среда.