МАТЕРИАЛИ ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ И АКУСТИКА


 

 

 

 


„Строителна звукоизолация“,“архитектурна акустика“,“акустика на помещенията“ – тези изрази трайно се наложиха като термини в архитектурно-дизайнерските и звукоизолационни  проекти.На практика те третират две взаимосвързани задачи:
   – защита на помещенията от външни звуци/шум/
   – обезпечаване на качественото разпространение на „полезни“ звуци в самото помещение.
И двете задачи,на практика, предлагат намаляване на енергията на звуковите вълни,но първата –преминаване през ограждащата/ите/ стена/и/,под,таван т.е. имаме пред вид звукоизолацията й,а втората – отражението от ограждащите стени,т.е. звукопоглъщането им.
Звукоизолационните материали не могат да изпълняват функциите на звукопоглъщащите.
Kачествените звукопоглъщащи материали подобряват звукоизолацията в помещенията.
В съвременното  строителство звукоизолационните материали се използват в многослойни ограждащи ,подови и таванни конструкции,а звукопоглъщащите в довършителни работи,които определят интериорната архитектура и акустическия комфорт в помещенията.
Най-добър резултат се постига когато различните звукоизолационни и/или/ звукопоглъщащи материали се използват  и/или/ в комбинация,за да работят като точната за конкретния случай система.
В тази връзка,споделяйки с Вас добрата си практика за решаването на акустични и звукоизола ционни задачи,трябва да имате пред вид,че ,в голямата си степен,всяка задача има определена специфика,индивидуалност,която не може да се пренебрегне в инженерно-акустичното или инженерно-звукоизолационното си решение.
Ето защо,моля,освен запитване да оставите и тел.номер за обратна връзка с цел,за да Ви дадем информация за предоставяне на необходимата ни информация,която формира коректно задание,а от там и вярно и ефективно решение.

ЗВУКО И ВИБРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ