МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛИНСТАЛАЦИИ

Електро-инженерната ни продуктовата гама включва:

  Кабели и проводници:
– Силови кабели за ниско напрежение (НН)
– Силови кабели средно и високо напрежение ( СрН и ВН)
– Безхалогенни силови кабели
– Каучукови кабели НН и СрН
– Съобщителни кабели
– Кабели за компютърни системи и системи за управление на процеси
– Кабели за контрол, управление и сигнализация
     ЗАБ.НН–ниско напрежение;СрН–средно напрежение;ВН–високо напрежение

Модулна апаратура:
– Автоматични прекъсвачи
– Дефектнотокови защити
– Модулни разединители със стопяеми предпазители
– Защита от пренапрежение /катодни отводители/
– Модулна апаратура за монтаж на DIN-шина.Контрол и управление
– Апартаментни табла
– Разпределителни табла и кутии за монтаж на модулна апаратура-пластмасови и метални
– Конзолни,разклонителни и влагозащитени кутии

КАБЕЛИ

 

МОДУЛНА АПАРАТУРА